Zamestnanci

Vedenie školy

PaedDr. Ľudmila Chodelková
poverená zriadovateľka školy
riaditel.ssag@gmail.com

Rada školy

Ing. Daniela Takáčová
predseda rady školy, zástupca rodičov
Mgr. Lenka Števková
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy
Ing. Iveta Psocíková
člen, zástupca rodičov
Ing. Jozef Körmendy
člen, zástupca zriaďovateľa školy
Mgr. Lucia Žiačková
člen, zástupca zriaďovateľa školy
Mgr. Silvia Tomašcová
člen, zástupca pedagogických zamestnancov školy
Ing. George Trabelssie
člen, zástupca zriaďovateľa školy
Adam Solčanský
člen, zástupca žiakov školy

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Jorgé Hidalgo
učiteľ španielskeho a anglického jazyka
hidalgo@ssag.sk
Ing. Emília Korenčiaková
učiteľka ekonomiky a nemeckého jazyka, triedna učiteľka IV.A
korenciakova@ssag.sk
Mgr. Zuzana Krasuľová
učiteľka slovenského jazyka a literatúry, UMK
krasulova@ssag.sk
Mgr. Lenka Števková
učiteľka anglického jazyka, triedna učiteľka II.A, VPK
stevkova@ssag.sk
Mgr. Silvia Tomašcová
učiteľka anglického jazyka, triedna učiteľka I.A
tomascova@ssag.sk
Mgr. Martina Cecková
učiteľka dejepisu a geografie
ceckova@ssag.sk
Mgr. Eva Dubenová
učiteľka telesnej výchovy, triedna učiteľka III.A,kariérna poradkyňa
dubenova@ssag.sk
Ing. Ján Stopka
učiteľ informatiky
stopka@ssag.sk
Mgr. Lucia Kubašková
učiteľka biológie, chémie kubaskova@ssag.sk
Ing. Lucia Bendová
učiteľka biológie a chémie, výchovná poradkyňa
bendova@ssag.sk
Mgr. Oľga Štureková
učiteľka matematiky, triedna učiteľka V.A, VPK
sturekova@ssag.sk
Mgr. Matúš Dobeš
učiteľ geografie
dobes@ssag.sk
RNDr. Pavel Virdzek
učiteľ fyziky
virdzek@ssag.sk
Mgr. Michal Chudík
učiteľ dejepisu
chudik@ssag.sk
Mgr.Lucia Žiačková
učiteľka občianskej náuky
ziackova@ssag.sk
Victoria Eugenia Pleguezuelos Sanchez
učiteľka španielskeho jazyka
pleguezuelos@ssag.sk

Prevádzkoví zamestnanci

Mgr. Lucia Žiačková
asistentka riaditeľa školy
ssag@ssag.sk
Danka Prandová
upratovačka
Jana Saganová
vrátnička, informátorka